Servei Assegurança

arc_seguros_0

Hi ha algunes assegurances que són obligatòries per a totes las associacions, mentre que d’altres són optatives en funció de l’activitat que l’entitat realitza, és extremadament important i indispensable el fet de disposar de pòlisses que cobreixin els accidents de les sòcies i participants de les nostres activitats, de la responsabilitat civil que es pot derivar d’un possible accident.

ASSEGURANÇA BÀSICA:

- Accidents Personals: dóna cobertura als accidents de les persones participants de les activitats.

- Responsabilitat Civil: cobreix les obligacions derivades dels danys personals o materials que, per causa de la nostra activitat, puguin patir terceres persones.

ALTRES ASSEGURANCES:

- Local: s’assegura el contingut en cas d’incendi, inundacions, actes de vandalisme o robatori, entre d’altres.

- Assistència en viatge: assegurança en cas de realitzar activitats fora del territori espanyol.

- Assegurances d’activitats puntuals: totes aquelles activitats que tot i ser organitzades per l’entitat, es poden considerar multitudinàries, esports d’aventura o de risc i necessiten una cobertura específica en cada cas.

CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA BÀSICA A TRAVÉS DE CASALS DE JOVES AMB ARÇ

Per tal de contractar l’assegurança bàsica a través de Casals de Joves, que a més és obligatòria, només cal que ens confirmeu abans del 31 de gener de cada any el número de persones que voleu assegurar (a la persona tècnica territorial). Si no ens dieu res i la vostra entitat ja tenia assegurança l’any passat, us la renovarem automàticament amb el mateix número d’assegurats. També es pot ampliar el número d’assegurats en qualsevol data de l’any.

Arç Cooperativa és el primer mediador d’assegurances d’Europa registrat per a la gestió de l’Assegurança Ètica i Solidària amb el màxim nivell de registre, l’RG2.  L’Assegurança Ètica i Solidària és un nou concepte d’assegurança. Es tracta de retornar al mercat assegurador la pràctica ètica i solidària, pròpia del mutualisme original.

El període de validesa de l’assegurança bàsica que us oferim des de Casals de Joves de Catalunya (assistència sanitària i responsabilitat civil), és anual. El preu de l’assegurança (assistència sanitària i responsabilitat civil) és de 2,75€ per persona assegurada. Per altre tipus d’assegurança (local, assistència en viatge, etc), consulteu-ne el preu. (casaldejoves@casaldejoves.org)

Us adjuntem un tríptic amb informació sobre els diferents tipus d’assegurances que podeu tramitar a través nostre, que a més us detallem breument a continuació:

triptic 2013_ok

Veure més recursos de...