Protocol i servei d’assegurances

logo_arcÉs obligatori disposar de pòlisses que cobreixin l’assistència sanitària dels socis/sòcies i participants de les nostres activitats, així com la responsabilitat civil que es pot derivar d’un possible accident.

La Federació de Casals de Joves disposa d’un servei d’assegurança a través del qual podeu gaudir a un bon preu amb l’asseguradora Arç Cooperativa. Aquesta assegurança bàsica i obligatòria inclou:

ACCIDENTS PERSONALS:

Cobreix als usuaris i usaries de cada casal d’acord amb la relació de casals i el número de persones que cada cadascun ha dit al seu tècnic / tècnica territorial.
Actualment tenim un total de 696 usuaris (llistat adjunt).
Aquesta assegurança cobreix un possible accident al casal, i l’assegurat quedaria cobert per:

  • En cas de Mort: 3.0005,06€
  • Invalidesa: 6.010,12€
  • Assistència mèdica: fins a 6.100,00€

RESPONSABILITAT CIVIL:

Cobreix les reclamacions que puguem tenir per danys materials i/o corporals a terceres persones i també als usuaris i usuàries dels diversos casals que formen part de la Federació. Tenir en compte que el cost d’aquesta assegurança per usuari casalero és de 2,88€ per persona (any 2017). Sempre quedarà cobert, quan els danys es produeixin en activitats normals i pròpies de cada casal federat.

Què s’entén per activitats normal i pròpies?
Son aquelles activitats i serveis de lleure o educatius, activitats esportives ( no de risc), culturals, excursions, colònies, campaments, rutes, intercanvis i activitats anàlogues com actes socials reunions i assembles. També altres activitats de voluntariat, cooperació i formació.

Tenir en compte que NO QUEDARÀ COBERT: concerts que siguin d’excessiu risc ( valoració de l’estil musical) i superiors a 200 persones, esports d’aventura o de risc.

Si es preveu una activitat que no quedi coberta per aquesta assegurança, caldrà avisar a la Míriam (Gerència de la Federació Casals de Joves) amb les característiques de l’activitat que es desenvoluparà, per tal de demanar una sobreprima que tindrà un cost superior de l’assegurança bàsica, 10 dies abans de l’activitat a gerencia@casalsdejoves.org

ALTRES TIPUS D’ASSEGURANCES:

A més, també us poden interessar altres tipus d’assegurances com:

  • LOCAL: S’assegura el contingut del local en cas d’incendi, inundacions, actes de vandalisme o robatori.
  • ASSISTÈNCIA EN VIATGE: En el cas de realitzar activitats fora del territori de la UE.

 

També podeu descarregar aquest protocol clicant al següent enllaç: Protocol Assegurances ACJ

Veure més recursos de...