Oficina comptable i fiscal

fiscalitat

 

 

 

 

 

 

 

Impostos

C.I.F.

El C.I.F. és el codi d’identificació fiscal, que és la identificació tributària per a les persones jurídiques (incloses les associacions).
El C.I.F. ens permet, realitzar operacions econòmiques, rebre subvencions, obrir comptes corrents, etc.
El C.I.F. s’aconsegueix fàcilment a Hisenda emplenant el model 036 i se sol•licita directament en finestreta, adjuntant, en tot cas;
-original i còpia de l’acta fundacional,
-original i còpia dels estatuts,
-original i còpia del NIF del/la representant legal de l’entitat juntament amb la corresponent
-sol•licitud signada pel/la president/a de l’associació.
El lliurament del C.I.F per part de la Delegació d’Hisenda és immediat. (Consulteu l’apartat d’exempció fiscal si aneu a demanar per primera vegada el CIF de la vostra associació)
Enllaç Hisenda
instruccions presentació model 036

Veure més recursos de...