S’obre la convocatòria pel Projecte X per finançar projectes casaleros!

WhatsApp Image 2018-05-08 at 12.39.19

La Federació de Casals de Joves de Catalunya inicia el Projecte X amb la intenció de facilitar suport econòmic a projectes específics i necessitats puntuals de les entitats federades, amb l’objectiu de fomentar els projectes casaleros i valorar la tasca que desenvolupen.

És per aquest motiu, que a des de la XIX AGO de la Federació al Març 2017, es va iniciar el Projecte X com aposta per afavorir i acompanyar els projectes dels casals de base i motivar i protegir les iniciatives i les exigències de la nostra tasca de transformació social. Es tindran en compte diversos àmbits:

  • Prioritats anuals que marquen les línies de la Federació de Casals. (treball amb adoles, intervenció social, gènere, salut, sostenibilitat i decreixement, etc.)
  • Facilitació per dur a terme el projecte de la entitat o grup de joves (reformes de local, incorporació tècnica puntual, etc.)
  • Intercanvis juvenil internacionals.
  • Treball en xarxa dins de l’associacionisme juvenil.

Les destinatàries d’aquesta convocatòria són els Casals de Joves federats o projectes que hagin manifestat que es federaran a la pròxima Assemblea
General Ordinària.

La dotació econòmica es repartirà entre els projectes que la comissió d’avaluació valori seguint l’ordre de les puntuacions aconseguides i fins que no quedin diners per atorgar a la Borsa del Projecte X (4.000 euros durant el 2018).

Podeu entregar els vostres projectes fins al 15 de JUNY de 2018 a les 24:00h al correu electrònic projectex@casalsdejoves.org. Els projectes que es presentin posteriorment a aquesta data, quedaran fora de la convocatòria.

Documentació de referència