Posicionament de Casals de Joves de Catalunya sobre el Referèndum de l’1 d’octubre

1OCTUBRECasals de Joves de Catalunya ens articulem per contribuir al desenvolupament de la transformació social i d’una alternativa que pugui impulsar un sistema de vida diferent a l’existent. Per tal de fer-ho, promovem projectes educatius d’acció social adreçats a persones joves i gestionats a través de la participació i l’autogestió de les mateixes joves. Creiem que la participació és una eina imprescindible per a la transformació social.  Per nosaltres la transformació social, la democràcia i la participació són alguns dels pilars ideològics fonamentals.

Per aquest motiu, mostrem el nostre compromís pel dret a l’autodeterminació de tots els pobles que es reconeguin com a tal i que lluitin pel seu alliberament nacional i la seva sobirania. Per tant, com ho hem fet amb el poble palestí o kurd, fem una aposta per la sobirania del poble català així com tots els pobles del món, pel dret a l’autodeterminació i contra l’imperialisme, situant l’Estat Espanyol com a màquina d’assimilació cultural i política. Entenem que és un procés per autodeterminar-se contra un Estat Espanyol que mai ha deixat d’assumir que es «una, grande y libre», hereu del franquisme i governat per les velles oligarquies que s’han llençat a l’ofensiva davant qualsevol desafiament al seu ordre.

És per aquest motiu que, malgrat l’ofensiva, l’intent de prohibició i deslegitimació per part de les institucions de l’Estat Espanyol, defensem el referèndum i el dret a decidir com a eina legítima i democràtica per donar veu al poble català per decidir el seu futur.

1OFEMINISTA_opt

Per tant, emplacem al jovent i a la gent a votar, a defensar i a ser els garants del referèndum. Cridem a l’organització i a la participació en els comitès de campanya en defensa del referèndum que s’estan organitzant arreu del territori. I també, a organitzar-se des d’ara per respondre l’embat de l’Estat Espanyol, a la possible ofensiva contra la democràcia i a la repressió que pot venir. Només amb la defensa i la mobilització de la gent, el referèndum estarà realment garantit.

A més a més, creiem que el referèndum és clau per engegar un procés constituent que ens permeti debatre i aprofundir sobre el model de societat que volem. És una oportunitat per començar de nou, a través de la participació de la gent, per pensar una nova forma d’organització social, cultural, econòmica i política.

Casals de Joves de Catalunya
Setembre de 2017