Formació “Participem a l’institut, ens impliquem al món!” dins l’Escola d’Hivern de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Sessió _Participem a l’institut, ens impliquem al món!

Casals de Joves de Catalunya organitzem la sessió formativa “Participem a l’institut, ens impliquem al món!” per a mestres, professores i educadores dins l’Escola d’Hivern 2017 de l’Asssociació de Mestres Rosa Sensat.

La participació és un dels principals indicadors del sistema democràtic i ha d’impregnar diferents espais, i també l’institut, com a agent educatiu que pot tenir un paper important en la transformació social.

Però de participar se n’aprèn participant; és una manera de fer que no es pot transmetre només teòricament. Per això cal que reflexionem sobre la participació en el dia a dia del nostre centre, tot repensant el seu paper i com podem millorar la nostra tasca educativa.

La sessió serà un espai teòric-pràctic, a fi de generar i repensar espais participatius a partir de la pròpia experiència.

Els objectius de la sessió seran els següents:

 • Aprofundir en el concepte de participació i identificar els elements que la  determinen.
 • Analitzar quin treball es pot fer al voltant de la participació a l’aula, a l’institut i a l’entorn més proper.
 • Identificar els principals elements de la metodologia participativa.
 • Presentació d’una eina per al foment de la participació des de l’educació formal i anàlisi de la seva aplicació.

Fidel González Pérez és formador, mestre i voluntari associatiu especialitzat en l’àmbit de la participació, l’associacionisme i la ciutadania activa.Autor del llibre Educar en participació, una assignatura pendent, una proposta pràctica per aplicar en l’educació formal.

Observacions:

 • Calendari: Dissabte, 11 de febrer de 2017 de 10h a 14h
 • Durada: 4 hores en 1 sessions.
 • Lloc de realització: Avinguda de les Drassanes, 3 08001 Barcelona.
 • Professor: Fidel González Pérez
 • Etapa: Educació Secundària
 • Preu: 30€ soci/sòcia , 37€ no socis/sòcies i 33€ subscriptor/a
 • Més informació: http://www.rosasensat.org/cursos/180/110:3/
 • Inscripció