Un any més, educant en participació als IES!

El passat 19 de setembre començava l’assignatura “Educar en participació, una assignatura pendent a l’Institut L’Estatut de Rubí. Educar en participació és un projecte de Casals de Joves de Catalunya que va sorgir com una prova pilot el 2006-2007 a dos IES de Barberà del Vallès.

L’assignatura és durà a terme a l’institut de Rubí durant tot el curs 2016-2017 a tres grups de 4rt d’ESO dins el marc de l’assignatura de “Cultura i valors ètics”.

CstXM6SXYAA0AOy

Perquè la participació sigui l’eina per transformar i transformar-nos!

Deu anys més tard, aquest projecte continua sent més vigent que mai ja que continua sent necessari impregnar els diferents espais socials; la feina, el barri, l’institut… de participació. I l’institut -com un dels principals agents educatius-, pot i ha de jugar un paper important en l’aprenentatge de valors.

És per aquest motiu, sota la premisa que participar és una de les eines que ens permetrà transformar el nostre entorn, que engeguem aquest projecte per impregnar no només l’alumnat, sinó tot un institut de cultura participativa.

En aquest sentit ens marquem uns objectius que ens facilitin poder conèixer quina és la nostra realitat i, a partir de l’anàlisi, identifiquem quines són les necessitats i interesos per tal de poder incidir-hi. Per tant, els objectius de l’asssignatura són els següents:

  • Despertar l’interès pels afers públic i per la seva vinculació en aquests
  • Identificar i comprendre les necessitats i interessos personals i col·lectius
  • Dotar d’eines i habilitats socials per participar
  • Fomentar la participació
  • Fomentar la responsabilitat en la construcció i desenvolupament de la comunitat

A nivell metodològic el principal plantejament de l’assignatura és que el conjunt d’alumnes siguin els protagonistes de l’aprenentatge, facilitant així el principi de participació activa. Si partim de la premisa que a participar s’aprèn participant, només a partir de la pròpia epxeriència podrem anar avançant cap a la construcció d’un discurs i d’una pràctica participativa. D’aquesta manera, s’aniran generant espais reflexius, de descoberta, d’investigació, de treball per projectes,… durant tot el curs.

Un dels altres elements imprescindibles per al bon funcionament d’aquesta assignatura és el treball en xarxa entre els diferents agents que intervenen amb l’alumnat, ja sigui dins o fora de l’aula.

14409663_1274920329207600_4032505702364538182_o

La participació arreu!

Però aquesta assignatura no és un projecte aïllat, forma part d’una línia de treball de la federació de Casals de Joves en matèria d’Adolescència i Secundària per tal de mantenir una sinergia conjunta entre els difersnts Casals de Joves d’arreu del territori i els instituts. Aquí podeu consultar els diferents recursos generats.

A més a més, aquest any estarem presents a l’Escola de Tardor-Hivern 2016-20177 de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Dins d’aquest espai realitzarem la formació per al professorat de secundària  “Participem a l’institut, ens impliquem al món!“. Aquesta formació serà un espai teòric-pràctic, a fi de generar i repensar espais participatius a partir de la pròpia experiència.

I, estigueu atentes, perquè durant el segon quadrimestre també realitzarem l’assignatura “Educar en participació” dins del marc d’una optativa a l’Institut Vall d’Arús de Vallirana.

Per saber més d’aquest projecte podeu veure el video on els i les protagonistes de la primera edició el 2006-2007 expliquen la seva experiència o podeu llegir el llibre “Educar en participació, una assignatura pendent.