Busquem nova/nou gerent!

CONVOCATÒRIA PER COBRIR UNA PLAÇA DE GERENT

A L’ASSOCIACIÓ DE CASALS I GRUPS DE JOVES DE CATALUNYA

S’obre una plaça de gerent a Casals de Joves de Catalunya. Aquesta figura directiva s’encarrega de la gestió econòmica de la entitat: subvencions, impostos, pressupostos, gestió laboral, relació amb les administracions…

 

REQUISITS INDISPENSABLES

Formació reglada en l’àmbit de l’economia, l’administració o similars.

Experiència en la gestió, administració o direcció d’entitats del tercer sector.

Coneixements en matèria de subvencions i pressupostos.

Capacitat de treball autònom i d’enfrontar-se a nous reptes.

 

ES VALORARÀ

Experiència a moviment associatiu, especialment a l’àmbit de l’educació en el lleure.

Experiència laboral en tasques de programació, coordinació i avaluació de projectes.

Capacitat de treball en equip i iniciativa.

Ser menor de 30 anys.

 

FUNCIONS

Planificació i gestió econòmica de l’entitat.

Gestió i coordinació laboral de l’equip tècnic.

Recerca i tramitació de fons de finançament.

 

S’OFEREIX

Contracte de 12 mesos prorrogable. Incorporació a principis de setembre.

Jornada laboral de 30 hores setmanals. Horari de matins flexible.

Sou brut mensual aproximat de 1.752,2€.

 

 

La data límit de lliurament de currículums i carta de motivació (que reculli l’interès per optar a la plaça i que és pot aportar des de les pròpies habilitats i experiència) és el diumenge 4 de setembre a les 00:00 per correu electrònic casaldejoves@casaldejoves.org referència: “gerència casals de joves”