Nova entitat: Casal de Joves SQV!

A l’última AGO de la federació van entrar noves entitats de tots els territoris. Una d’elles és el Casal de Joves de SQV (Sant Quirze del Vallès).

El projecte es va anar gestant a l’últim trimestre de l’any 2015, fent diferents assemblees obertes als joves del poble fins a constituir-se com a entitat. Un dels objectius és incentivar la participació dels joves paral·lelament a les institucions actuals del poble, sent en pocs mesos un referent de participació i autogestió juvenil.

Fotos

La programació del casal pretén cobrir les mancances sociopolítiques i culturals del poble, a la vegada que ofereix un oci alternatiu al consum acrític.

cartelos

El Casal té un local propi, i treballa amb xarxa amb entitats molt consolidades com el CSA La Imprempta i d’altres de recent creació però amb alta participació com l’Hort Popular de SQV.

Benvinguts i molta actitud casalera!