Fòrum “Be Youth Worker Today”

20

Del 25 al 27 de novembre passats va tenir lloc el primer fòrum internacional BYWT (Be Youth Worker Today) de treballadores amb joves. Aquesta trobada tenia com objectiu principal la creació de dues xarxes de professionals: una internacional i una nacional. Per tal de desenvolupar el projecte es van fer tres grups de treball, i les seves conclusions o propostes d’acció:

21

- Professionals de joventut: competències i habilitats

· La necessitat d’un intercanvi de professionals per millorar la coherència, comunicació i la construcció de coneixement.
· Formació comuna als treballadors en joventut, i una posterior especialització.
· Emfatitzar una formació d’habilitats transversals: empatia, ecolta, assertivitat.
· Visibilitzar i donar valor als treballadors amb joves.

 

- Atenció als joves: el sentit del treball amb joves

· Accions en diferents àmbits: polítiques de joventut, educació participativa i reconeixement social positiu.
· Necessitats d’habitatge, oci i cultura, laborals i emocionals.
· Aprenentatge flexible, atenció a la diversitat, autogestió i apoderament.

 

- Xarxes internacional i catalana: per què i per a què?

· Identificar als joves que arribem des de els diferents agents, i als que no.
· Obrir les perspectives d’entitats i administracions locals.
· Treball de base i global conjunt: estratègies conjuntes.
· Analitzar tendències de treball.
· Complementar: acció – reflexió – polítiques.

22

Tots aquests grups de treball estaven formats per professionals amb diferents perfils: des de educadors de carrer fins a tècnics de joventut municipals o provincials, passant per treballadors juvenils en el camp sanitari o cultural. Part de l’estructura tècnica de la federació hi vam ser presents, amb la convicció de la necessitat de treballar més en xarxa, per enfortir i apoderar els joves en les seves potencialitats, necessitats i projectes.