Casals de Joves lamenta l’insuficient suport de la Generalitat

- La política de subvencions del govern dóna l’esquena al model de casal de joves associatiu.

- En els darrers 5 anys la davallada en el finançament rebut des d’aquesta administració ha estat del 60%.

La federació Casals de Joves de Catalunya hem fet arribar una carta a la Consellera de Benestar Social i Família mostrant la nostra preocupació per la manca d’aposta del govern català amb el model dels casals de joves associatius. La federació, que aplega 27 entitats juvenils dedicades a la promoció de la participació juvenil està en plena dinàmica de creixement i expansió territorial, implicant ara mateix a 800 persones de manera activa i realitzant projectes amb prop de 4.000 usuàries estables. La llarga trajectòria d’èxit de la federació i el model de casal de joves associatiu l’ha fet mereixedora del reconeixement del món acadèmic i social, destacant la importància del fet associatiu com a generador de comunitats cohesionades i ciutadania activa.

Tot i això, darrerament hem vist com disminuïa el compromís del Govern amb la nostra proposta associativa, amb una baixada del suport econòmic rebut del 60% en els darrers 5 anys. Aquesta manca de suport perjudiquen als casals de joves associatius un element clau en la dinamització del teixit associatiu juvenil al nostres territori. A més, penalitzen el fet de federar-se i formar part d’una estructura que ajudi a tenir un teixit associatiu vertebrat a nivell nacional, ja que les entitats membres de la federació queden excloses d’altres convocatòries. Per aquest motiu confiem en poder establir un diàleg amb el Govern de la Generalitat de Catalunya que permeti trobar una fórmula de col·laboració en els objectius compartits entre l’administració i la societat civil, com és la promoció de la participació entre la gent jove. 

 

logocasals2013-horitzontal-color