Combatim injusticies, construim discurs: nou programa antiracista–intercultural

Aquest curs estem d’estrena, presentem un nou programa que pretén obrir noves oportunitats, debats, accions, estratègies, reptes, coordinacions etc. En l’àmbit de la lluita antiracista, antifeixista i la formació Intercultural.

Entenem que la visió del món que predomina a Occident, és progressista: en ella associem el pas del temps a un moviment cap a millor. Dins d’aquest, Occident es definiria com l’àrea que més ha avançat en aquest procés, i per tant, es naturalitzaria el etnocentrisme. En el codi dual imperant en Europa (bo – dolent, veritat – mentida, blanc – negre…), la pròpia realitat sempre es situa en el costat positiu. Però per tal de reforçar aquesta posició, s’ha de construir un costat contrari que representi allò dolent, la mentida, allò negre…

El racisme que prospera actualment en els països desenvolupats és en certa manera, més brutal que els anteriors, pel que fa referència a la seva legitimació implícita. Aquesta no recau en un motiu àmpliament naturalista o culturista (la superioritat d’occident es fonamentaria en motius naturals o de manteniment de la identitat pròpia) sinó més bé en un desvergonyit egoisme econòmic. La divisió fonamental es la que es fa entre els individus que estan dins de l’esfera de la prosperitat econòmica relativa i els que estan exclosos d’aquesta.

En els últims anys han sorgit discursos que situen l’augment del discurs xenòfob a partir de la crisis econòmica que pateix occident. Però el cert és, que aquest pensament xenòfob forma part de l’imaginari social neoliberal imperant en la nostra societat, que tot i que en moment de crisis ataca més fort, esta arrelat en molts àmbits de la nostra realitat.

Davant d’això, és necessari reivindicar la diversitat com un valor positiu que enriqueix la nostra societat i les persones que en formen part, combatent amb duresa totes aquelles pretensions que intentin fomentar l’odi i la inestabilitat social a través de pràctiques i discursos racistes.

Es el moment de coordinar-nos i de crear nous espais i entorns dins de la federació per treballar i fomentar activitats que lluitin contra el racisme i el feixisme i crear discurs propi com a federació i com a entitats base.

Per tal de treballar-ho i combatre-ho, cal organitzar-nos per tal d’articular tàctiques i estratègies que ens permetin transgredir les injustícies, incoherències i privilegis legitimats en la realitat que vivim, i transformar-ho participant, denunciant i posicionant-nos, perquè davant l’opressió res ens atura! 

36572_401935709910425_942912806_n