La federació Casals de Joves de Catalunya surt del Moviment Laic i Progressista

Els orígens de la federació de Casals de Joves els trobem fa més de 20 anys, quan es va crear com a continuitat del projecte juvenil d’Esplac i amb la voluntat de ampliar-lo amb més projectes juvenils. El marc de l’MLP ens ha servit per crèixer, per desenvolupar el nostre model i mètode, per inspirar-nos en uns valors que ens han orientat. Tot i això, fruit del desacord amb les prioritats estratègiques del moviment i el funcionament intern, l’any 2012 vam decidir passar a ser una entitat adherida per expressar el nostre malestar. Durant aquest 3 anys hem mantingut el nostre compromís amb la idea de un gran moviment que s’extén per pobles i barris, transformant la societat i generant espais d’aprenentatge i empoderament ciutadà a través de la educació popular. Tot i això, després d’aquesta llarga, intensa i participada reflexió, Casals de Joves de Catalunya hem decidit sortir del MLP.

Es necessiten més que mai casals de joves, espais on les joves es puguin trobar, desenvolupar-se i transformar el seu entorn. Tenim un projecte potent i amb grans perspectives de futur i creiem que aquesta feina és el millor que podem aportar a la transformació de la societat. Aquesta nova situació és la evolució natural d’una relació que no s’interromp sinó que canvia, ja que des de Casals de Joves mantenim vigent el nostre compromís amb la construcció d’una societat més lliure i justa, ho continuarem fent generant i enfortint espais de aprenentatge ciutadà per les joves, com ho hem fet fins ara. I sabem que ens continuarem trobarent en aquest camí i podrem continuar construint projectes conjunts.