L’Associació Jove 6tres9 exigeix un local

A l’atenció de l’Ajuntament de Begues i les regidories que corresponguin:

 

 

PETICIÓ DE CONCESSIÓ D’ESPAI A L’ASSOCIACIÓ DE JOVES 6TRES9

 

 

ANTECEDENTS

En els últims mesos i arran l’activació del nou Centre Cívic de Begues, l’Ajuntament ha iniciat un procés de reubicació de les entitats que formen el teixit social del poble. L’Associació de Joves 6tres9, que ara mateix té la seva seu social a l’Hostal del Bosch, es veu afectada per la desaparició d’aquest edifici com a local d’entitats. Segons se’ns ha comentat informalment hem d’abandonar la nostra seu en un termini molt curt, abans del 31 de desembre de 2014. Sense tenir cap notificació oficial, entenem que degut a l’estat precari de l’edifici la nostra entitat no pot seguir en l’actual ubicació en un llarg període de temps.

Com a entitat tenim la voluntat de trobar una solució consensuada a les nostres necessitats que satisfaci ambdues parts en el procés de cerca d’una nova seu social.

Després de mantenir múltiples converses amb la regidoria de joventut, els socis de la nostra associació i altres entitats juvenils del poble, ens disposem a presentar una proposta en aquest sentit:

PROPOSTA DE SEU SOCIAL

Havent avaluat els diferents espais municipals que puguin cobrir les nostres necessitats, creiem que, ara per ara, la millor opció és l’Antic Ambulatori -o més recentment denominat “Espai de la Gent Gran”-.

Segons ens han expressat les entitats que actualment ocupen aquest espai, tindríem un encaix idoni en qüestió d’horaris, activitats, finalitat i espai.

Passem a detallar els punts pels quals creiem que aquest serà l’espai idoni per l’Associació de Joves 6tres9:

  • Cobreix part de les necessitats d’espai actuals que precisa la nostra entitat. Compta amb diverses sales on poden desenvolupar-s’hi les activitats que duem a terme. Aquestes són xerrades, reunions de junta i amb grups socials, tallers, preparació d’activitats, concerts de petit format, sopars temàtics, cinefòrums, llibreria col·laborativa, entre d’altres. Seria desitjable un espai més ampli, tot i que valorant la disponibilitat municipal actual, aquest és el que pot cobrir més i millor les nostres necessitats.

  • Està en una molt bona ubicació per la interrelació dels joves. La seva cèntrica ubicació permet que el seu accés sigui accessible per tothom i es promogui el contacte entre un sector de la societat dispersada en grups. Al no practicar-s’hi grans esdeveniments nocturns sorollosos ni tenir habitatges adossats tampoc molestaria el veïnat.

  • Permet una flexibilitat d’horaris i autonomia d’ús. Ja que les nostres activitats van adreçades a un públic jove que estudia i treballa, aquestes solen desenvolupar-se en horaris fora dels de l’administració pública. Un espai com l’Antic Ambulatori permet l’autonomia d’ús per part de l’entitat, ja que no es precisa la intervenció de cap empleat públic i agilitza els tràmits.

  • És un espai on els joves ens hi sentim còmodes. El caràcter propi de la joventut tendeix a identificar-se amb espais informals, fora de la oficialitat que un Centre Cívic pot acollir. La singularitat de l’Antic Ambulatori apropa aquesta franja d’edat a participar en l’associacionisme i l’activitat del poble.

  • No precisa d’una gran inversió econòmica per cap de les parts. Al tractar-se d’un espai on ja s’hi desenvolupa activitat associativa i té un mínim de serveis necessaris implantats, la nostra reubicació no comportaria grans canvis en la seva estructura.

  • Optimitza l’ús de l’edifici. Estem disposats a compartir un espai que ja es destina a les tasques associatives, pel que alliberem altres espais perquè totes les entitats puguin fer les seves activitats.

  • Apropa l’associacionisme juvenil. El fet de compartir espai amb l’Esplai Uraka, amb el qual hi han molts vincles, afavoreix l’apropament entre les diferents edats que componen el col·lectiu jove. Tot i que ens adrecem a diferents segments de població i realitzem activitats diverses, permet una transició entre l’adolescència i la joventut. Això reforça la implicació d’aquests col·lectius en la dinamització del poble.

  • I sobretot, posa les bases d’un futur Casal Jove. En les converses que s’han mantingut amb la regidoria de joventut compartim la necessitat de la creació d’un Casal Jove que aglutini totes les sensibilitats juvenils del poble i sigui un espai d’interrelació i trobada entre aquests. Creiem fermament en la idoneïtat d’aquest espai per crear-lo en un futur proper i és vital que la principal i única entitat de joves del poble formi part d’aquest espai.

PETICIÓ

Per tot el que hem exposat anteriorment, des de l’Associació de Joves 6tres9 de Begues sol·licitem que se’ns autoritzi a fer ús d’aquest espai com a seu social per desenvolupar les nostres activitats. Demanem que es pugui formalitzar en la major brevetat temporal possible, ja que volem complir amb els temps que ens ha marcat l’Ajuntament per abandonar l’Hostal del Bosch, però sempre que tinguem un espai com el que proposem per seguir amb la nostra activitat habitual.

Així, demanem que se’ns facilitin un joc de claus i l’autorització per accedir-hi temporalment, respectant les activitats de les altres entitats, sempre en vistes a formalitzar un conveni perquè pugui ser el nostre local social permanent.

Atentament,

 Associació de Joves 6tres9

404310_201091066656690_388552535_n