Casals de Joves participarà en el proper Comité Executiu de l’ECYC

logo ecyc

L’European Confederation of Youth Clubs de la qual Casals de Joves de Catalunya hi forma part celebra del 26 al 28 de setembre el seu Comité Executiu a Luxemburg amb el suport de DVLJ (Daachverband vun de lëtzebuerger Jugendklibb), la federació de Youth Clubs (Casals de Joves) a Luxemburg,  i Casals de Joves hi enviarà una delagació de dues persones per participar-hi.

El comité executiu té un caràcter monogràfic i es centra en algun dels temes que s’ha escollit com a prioritari a les línies d’actuació o algun projecte d’especial rellevància per l’ECYC. A més d’elaborar un discurs propi sobre un tema concret els Comitès Executius també intenten realitzar una incidència política a partir d’aquests discurs en les administracions involucrades. A partir de l’1 de juliol d’enguany comença la co-presidència de la Unió Europea per part d’Itàlia, Letònia i Luxemburg, i serà un bon moment per tractar els temes relacionats amb l’UE sobre joventut.

També serà una oportunitat per conèixer el nou ECYC Bureau (Junta Directiva) que ha resultat elegit a la passada Assemblea que va tenir lloc a Helsinki el passat mes de juny.

ecyc_june_2014_-_june_2016_bureau