El disseny del Pla Estratègic encara una nova fase!

El procés de dissey del Pla Estratègic continua avançant. En aquesta primera fase hem conegut la percepció de la federació i quines són les necessitats i expectatives de futur dels casals de joves. Per fer-ho possible hem fet servir els Grups de Treball de la AGO, hem realitzat DAFOs en els diferents territoris, hem recollit fitxes de les entitats… i aproximadament una tona de post-its després, ja podem encarar la nova fase.

 

 

Les primes conclusions a les que arribem és d’una valoració general molt positiva del treball de la federació, possant especial èmfasi en l’acompanyament i suport entre entitats i el seguiment que es fa des dels territoris. Un dels reptes que s’ha identificat és reduïr la distància que de vegades hi ha entre la gent de les entitats i la federació, així com corregir la centralitat que ara mateix manté Barcelona respecte a la resta del territori. Els límits que més ens preocupen són la manca de reconeixement del nostre model, tant per part de les administracions com sovint per part del conjunt de la gent jove en general, que no coneix la nostra proposta. Tot i això es veu una gran oportunitat de futur accentuada pel moment sociopolític actual, que recupera el valor de l’autogestió per la que nosaltres apostem amb força.

A partir d’aquest anàlisi hem identificat 4 eixos temàtics sobre els que construir el nostre Pla Estratègic:

  • El suport a les entitats federades, a través del seguiment pedagògic, les diferents oficines, els programes, el banc de recursos…
  • La participació a la federació: des de treballar el coneixement de la estructura i el sentiment de pertinença, a enfortir els diferents espais de participació.
  • El creixement territorial, volem ser més casals i arribar més lluny. Això vol dir planificar la expansió, però també repensar i consolidar l’articulació territorial de Casals de Joves.
  • Reconeixement, volem que el nostre model sigui conegut i valorat, per les administracions, altres entitats o el conjunt de la societat. Caldrà molta feina de comunicació!

La següent fase es omplir aquests eixos d’objectius. Per això farem un munt d’entrevistes a persones de diferents perfils per què ens ajudin a recollir moltes idees, que en la següent trobada amb totes les entitats haurem de completar i prioritzar. Continuareu rebent notícies nostres!