Grups de Treball a l’Assemblea

Aprofitant l‘assemblea del passat 15 de març vam realitzar la primera acció del procés de disseny del Pla Estratègic de Casals de Joves. En diferents grups de treball les participants van reflexionar sobre que som i fem a la federació i que ens agradaria ser i fer. Així vam aconseguir avaluar el grau de coneixement i valoració de la federació, així com les expectatives i necessitats dels casals envers aquesta. Amb aquesta pistes, ens serà molt més fàcil definir quina és la missió i la visió de Casals de Joves de Catalunya.

Aquest és un petit resum de les conclusions, tot i que també teniu disponible l’informe complet a sota.

- “Un espai de participació i trobada per a un model d’organització juvenil que aposta per la dinamització de la joventut i la transformació social”

- “Esdevenir el referent a nivell intern i extern, apropant-la als casals perquè no tinguin la sensació de ser temes feixucs i convertint-se més encara en eina de transformació social amb una major visibilitat, reivindicació i obertura al conjunt del jovent”

- “Les funcions principals de la federació es poden resumir en fomentar l’enfortiment i la cohesió dels casals a través de les activitats, el suport  convertint-se en una font de recursos de tot tipus (pedagògics, econòmics, d’assessorament, formatius, divulgatius, etc.) i el desenvolupament de l’”Actitud Casalera”.”

- “Plantejar-se nous reptes implicant-se en la transformació social de l’entorn més proper amb aliances amb moviments socials crítics, abordant temes que afecten la població jove per fomentar la seva participació associativa i adaptant-se més a la realitat dels casals, facilitant la interrelació d’aquests, a través de les activitats i des de la proximitat”

informe complet.

IMG_5920

 

IMG_5924

 

IMG_5955

 

IMG_5916