Unes pistes de Skate abandonades i uns joves marginats per l’Ajuntament de Barcelona

roquet-skate

Les pistes de skate de Via Favència a Nou Barris han estat oblidades històricament pel consistori barcelonès. Des de la seva inauguració el 1992, els joves usuaris ens hem vist obligats a posar temps i diners de la nostra butxaca per dur a terme el manteniment i les millores de l’espai. Aquest fet ha provocat que a més a més la Guàrdia Urbana obri diversos expedients criminalitzant així la iniciativa i la participació juvenil en el barri.

La conclusió a la qual arribem com a veïns de Nou Barris és que ‘fer ús d’un espai públic degradat i intentar millorar-lo pel bé comú és sinònim de que l’Ajuntament de Barcelona ens criminalitzi.

La construcció del Skatepark de Via Favència va coincidir amb la cobertura de la Ronda de Dalt el 1992. La construcció mai va tenir un acabat arquitectònic adequat. Moltes de les instal·lacions mai van ser patinables. Des de l’inici, els joves que en feien ús es van organitzar a través de l’associació d’Skaters DEH i el Casal de Joves de Roquetes, van realitzar les millores necessàries a les instal·lacions i van iniciar l’autogestió de l’espai. L’ajuntament va eludir sempre la seva responsabilitat i els joves del barri van assumir la gestió d’un bé col·lectiu.

Gràcies a aquesta autogestió juvenil, l’any 2003 es va construir una mini-ramp i una extensió de les pistes. El seu ús va augmentar notablement i es va minimitzar el risc d’accidents. Poc després tot l’espai fou enreixat i amenaçat d’enderrocament per l’Ajuntament de Barcelona per a poder posar el magatzem de les obres del metro. La resposta per part dels usuaris, amb el suport del teixit veïnal, va ser ràpida i contundent. Van ensorrar l’enreixat de l’espai, es van enfrentar verbalment amb la Guàrdia Urbana i van aconseguir que l’ajuntament fes marxa enrere. Una clara mostra de desconeixement de la realitat juvenil per part de l’ajuntament que va provocar una situació de conflictivitat social innecessària. Sembla que aquest desconeixement continua.

Des de l’any 2005, l’article 31 de l’ordenança de civisme, prohibeix patinar als carrers de Barcelona sota pena multa de 750 a 1.500€. Com a alternativa, l’ajuntament diu que aquest esport s’ha de practicar a les àrees destinades a aquest propòsit. La realitat és que no hi ha cap skatepark adequat en tota la ciutat amb el perill d’accidents que això comporta. La situació és ben clara, doncs amb aquesta llei s’aconsegueix criminalitzar i marginar un esport que ha nascut als carrers, i sembla que l’ajuntament no vol traballar a favor de la cohesió social.

Per altra banda, l’ajuntament ven internacionalment i amb orgull la seva Barcelona de l’esport, la meca del skate, atraient així a milers de patinadors de tot el món. El gran event són els XGames. “Esperem generar un gran benefici econòmic per a la ciutat” diu Xavier Trias. Un gran benefici econòmic que dubtem que arribi a Nou Barris. És la inversió econòmica en una Barcelona de cartró pedra i d’aparador mentre en els barris populars no hi ha cap benefici social o econòmic. Es creen esdeveniments totalment allunyats de la vida dels barris que beneficien a ben pocs. Mentrestant a les pistes de Skate de Via Favència seguim marginats i multats.

L’alcalde Xavier Trias i la Tinent d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament, Maite Fandos han declarat que faran remodelacions als skateparks de la ciutat i que construiran dos de nous (un a Les Corts i un altre a Nou Barris). Però el fet és que les instal·lacions portin més de 20 anys descuidades ens fa pensar que un altre cop tornaran a quedar a l’oblit quan ja no siguin un negoci per la ciutat i els X-Games no estiguin a l’ordre del dia.

Ademés, fa poques setmanes que el Conseller d’Esports, Família i Joventut dels Barris de la Guineueta, Les Roquetes i Canyelles, Adrià Ventura i Ramos va afirmar que hi ha un projecte en marxa des del districte de Nou Barris per la remodelació del Skatepark de Via Favència.

Tornem a dubtar i molt!. Actualment ens trobem amb el proces aturat pel ajuntament per intentar fer obres de millora de l’espai. Això ens fa dubtar de qualsevol promesa que ens facin. Ens sembla intolerable que es criminalitzi la preocupació dels joves pel bé comú.

Accions d’aquest tipus per part de l’ajuntament només afavoreixen la fractura social i agreugen el problema. Els veïns de Nou Barris seguirem millorant per nosaltres mateixos l’espai, com sempre hem fet.

Des del col·lectiu Hell Curving, el Kasal de Joves de Roquetes i la resta de veïns de Nou Barris ens sobren els motius per reivindicar la dignificació d’aquest espai cada cop més deteriorat per l’ajuntament. Exigim la gestió ciutadana del skatepark de Via Favència!

 

Hell Curving 9Barris
As. Juvenil socio-cultural Roket Project
kasalroquetes.org

Maig 2013