El Casal de Joves Guineueta ens explica els problemes que tenen amb la gestió de la masia pel 2012

En el 2003, amb la finalització de les obres de la Masia, es signa un Acord (Conveni) amb 2 parts bàsiques: Cessió de l’espai i Suport Econòmic per dur a terme l’activitat infantil i juvenil requerides. Cal subratllar que la gestió de l’Equipament ve donada per la realització de les activitats al seu interior. De cap manera és un objectiu en si mateix.

Des del 2003 fins el maig de 2011, el funcionament entre la Masia i el Districte ha estat el normal, realitzant reunions de coordinació quan s’ha cregut oportú i valorant de forma anual (Consell rector) la tasca i l’ús de l’Equipament.

És durant el 2010 que se’ns convida a renovar i estandarditzar el Conveni entre l’Ajuntament i la Masia per la realització de les activitats a l’Equipament. Aquest procés deixa clar que la proposta que se’ns fa no és la d’un conveni sinó de la d’un contracte*. Tot i això, es continua treballant per acostar posicions però veiem inviable el fet d’encabir els nostres Projectes en la Proposta que se’ns fa.

D’aquesta manera arribem, en el mes de novembre, a una reunió amb el Gerent del Districte i el Cap de Servei a les Persones. Ens plantegen, un altre cop la via del Contracte i nosaltres ens neguem a acceptar-ho.

Plantegem que la part de Gestió de l’Equipament, la que la per a nosaltres no és necessària, es pot resoldre realitzant una Cessió d’Espai. No hi veuen inconvenient i pactem posar-nos a treballar un un Document el més aviat possible.

On no vàrem arribar a un acord va ser en l’aspecte de la dotació econòmica per a realitzar el suport a  activitats. En aquest sentit vàrem plantejar la possibilitat de fer-nos Federació, de repartir en 3 subvencions la global i la via del Concert econòmic, essent aquesta última la que va semblar tenir millor acceptació.

Des de la Masia de la Guineueta vàrem valorar positivament les reunions tant amb Gerència com amb Regidoria que vàrem realitzar el dijous passat. Tot i això, i després d’una xerrada amb el gerent del Districte (29 de novembre) creiem que cal realitzar molta feina. Per una banda ens va comentar que en breu tindríem una proposta de Conveni per la cessió de l’espai per mirar-nos-la i poder fer alguna esmena. En aquest sentit, i a la espera del document, estem satisfets amb la línia de treball.

Per una altra banda em va comentar que estava indagant per poder aconseguir-nos algun suport econòmic que pogués ajudar a les entitats. Bé, en aquest punt nosaltres volíem recordar que el principal compromís era el de cercar un model satisfactori, per les dos parts, per tal de poder atorgar-nos la quantitat econòmica que ens pertocaria i, poder així, obrir l’equipament en els horaris actuals i amb el suport dels treballadors que garanteixen el nivell de qualitat òptim. La nostra negativa era sobre la proposta d’atorgament econòmic que se’ns feia, però de cap manera desitjàvem renunciar a aquest suport i vàrem manifestar en diverses ocasions la nostra predisposició per treballar-ho. El suport econòmic al que feia esment el Gerent ajudaria a les entitats en el cas de no tenir la quantitat desitjada, però no ens permetria realitzar l’activitat tal i com ho estem fent actualment.

És en aquesta línia que estem pendents de realitzar una reunió amb Regidoria i Gerència per tal de poder encaminar, en la major brevetat possible, un acord entre la Masia de la Guineueta i el Districte de Nou Barris, per aconseguir el suport econòmic abans esmentat.