Formacions a Torre Jussana

Torre Jussana, e l Centre de Serveis a les Associacions presenta 15 accions formatives i gratuïtes creades per ajudar-vos a millorar diferents aspectes de la planificació, la gestió, el finançament, l’avaluació de projectes, la comunicació, i la resolució de conflictes de les entitats.

Recordeu que aquestes formacions van adreçades a les persones associades, al col·lectiu de voluntariat i als equips tècnics. Les persones interessades hauran de comprometre’s a assistir al 80% de les sessions dels cursos i al 100% dels tallers.

CURSOS:

LA GESTIÓ DE LES PERSONES A LA NOSTRA ENTITAT: Dates i horari del curs: 5, 10, 17, 19, 24 i 26 d’octubre de 17:45 a 20:45 hores.

GESTIÓ DE CONFLICTES I MEDIACIÓ A LES ENTITATS CURS: LA GESTIÓ DE LES PERSONES A LA NOSTRA ENTITAT: 3, 10, 17 i 24 de novembre de 17:45 a 20:45 hores.

INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ ASSOCIATIVA:7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre de 17:45 a 20:45 hores.

ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA NOSTRA ENTITAT: 8, 10, 15, 17, 22 i 24 de novembre de 10 a 13 hores.

COMPTABILITAT BÀSICA PER A ENTITATS (I): 18, 20, 21, 25 i 27 d’octubre de 17:45 a 20:45 hores.

COMPTABILITAT AVANÇADA PER A ENTITATS (II): 15, 17, 22, 24, 29 de novembre i 1 de desembre de 2011 de 17:45 a 20:45 hores.

CAPTACIÓ DE FONS: 4, 7, 11 i 14 d’octubre de 17:45 a 20:45 hores.

TALLERS:

AVALUACIÓ DE PROJECTES ASSOCIATIUS: 11, 13, 18, 20, 25 i 27 d’octubre de 10 a 13 hores.

EINES PER A LA COMUNICACIÓ GRÀFICA: MITJANS IMPRESOS: 4, 6, 11, 13 i 18 d’octubre de 17:45 a 20:45 hores.

EINES PER A LA COMUNICACIÓ GRÀFICA: MITJANS DIGITALS: 20, 25 i 27 d’octubre, 3 i 10 de novembre de 17:45 a 20:45 hores.

UTILITZA FACEBOOK I TWITTER DE FORMA EFICAÇ: (dues edicions) 3, 5, 10, 17 i 19 d’octubre de 17:45 a 20:45 hores i 7, 9, 14, 16 i 21 de novembre de 10 a 13 hores.

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS: 8, 10, 15 i 17 de novembre de 17:45 a 20:45 hores.

CREA LA PÀGINA WEB DE L’ENTITAT AMB CLICPORTAL: 11, 18, 25 d’octubre, 8 i 15 de novembre de 10 a 13 hores.

Per inscriure’s i tenir més informació podeu posar-vos en contacte amb l’oficina de Casals de Joves al menys 10 dies abans del començament de la formació que us interessi (936011616. María)