Que no t’empapelin

Campanya de Casals de Joves: “Que no t’empapelin

Si encara no teniu el vostre arxivador “Que no t’empapelin” podeu demanar-lo al tècnic/a de territori o directament a l’oficina de recursos. (936011616 o administracio@casaldejoves.org)

Es una campanya per ajudar els casals per tal que tinguin els papers legals i fiscals al dia i endreçats. El format és un arxivador amb els apartats necessaris per endreçar tota aquesta documentació i amb una mica d’informació de casdascú dels tràmits que s’han de fer i que car tenir al dia.

A partir de la setmana que ve els tècnics i tècniques territorial scomençaran a lliurar-los quan facin visites als casals.