Beatriz Main signa un article que descriu un projecte impulsat per Casals de Joves de Catalunya i que pretenia obrir el debat sobre la laicitat als instituts d’Educació Secundària

El passat 28 d’abril es va presentar a l’Instituto de la Juventut de España (INJUVE) la revista d’estudis de joventut amb títol “Joves i laicitat” coordinada per la Fundació Ferrer i Guàrdia.

El director de l’INJUVE, Gabriel Alconchel, va explicar que van apostar per la laicitat com a tema d’estudi per la confusió que existeix entorn al concepte i que genera falsos debats semàntics i va exposar que la laicitat és un principi que defèn la llibertat de consciència i pensament com a dret.

Dins aquesta revista, la nostra companya i treballadora de Casals de Joves, Beatriz Main signa un article que descriu un projecte impulsat per Casals de Joves de Catalunya i que pretenia obrir el debat sobre la laicitat als instituts d’Educació Secundària, però que es va trobar a nombroses resistències per part dels equips directius dels centres. “A les entrevistes vam confirmar que era un tema controvertit i que no s’havia tractat obertament en cap claustre”.

Segons explica Main al seu article, al llarg de tota la campanya, l’absència de posicionament per part dels agents educatius va ser evident i aquest fet revela encara més la necessitat d’obrir el debat.

revista completa