Posicionament MLP envers les consultes

Atesa la celebració de consultes populars a diversos municipis catalans en les quals es plantejarà a la ciutadania l’establiment de Catalunya com un Estat de dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea.

Observada la reacció política, judicial, institucional i mediàtica, ja sigui favorable o contrària, que es va produir en consultes anteriors.

Considerant que les consultes del dia 28 es faran en diversos municipis de Catalunya, en alguns dels quals hi ha entitats de l’MLP que seran interpel·lades a participar-hi.

L’MLP, compromès amb la construcció nacional de Catalunya i amb l’exercici del dret d’autodeterminació, fent seus els principis del republicanisme federal, vol expressar diverses reflexions.

Conclusions
1. Expressem la nostra simpatia cap als exercicis que s’estan promovent des de la ciutadania per consultar l’opinió de la gent. És una forma de generar debat en un país en el que durant molts anys s’ha desincentivat la participació i la mobilització social, i en un moment en el que la desafecció de la ciutadania cap a la política està a l’ordre del dia.
2. Creiem que ha de ser la ciutadania, la societat civil, i no els partits polítics els que liderin aquests processos. La partidització de les consultes porten el debat a una dinàmica que incomoda la societat civil, perquè forcen l’enquadrament en unes tesis o unes altres.
3. La consulta, tal com està prevista, només admet un sí o un no, sense permetre moltes altres opcions. Això el que fa és simplificar el el debat i donar-li un caràcter reduccionista. A això hi contribueix, en bona manera, l’enfoc en clau d’enfrontament maniqueista que fan de les consultes els mitjans de comunicació.
4. Demanem que el debat s’expressi en termes positius. Al nostre país gaudim d’una convivència entre persones d’orígens diversos que s’ha construit a partir de les renúncies de tothom. Ens preocupa especialment que les posicions s’expressin a partir de desqualificacions i no de projectes. S’ha de tenir en compte que, si bé hi ha una part de la ciutadania clarament favorable al dret a de Catalunya a constituïrse en Estat propi, també hi ha una part important de la societat catalana que manté un vincle emocional amb la resta d’Espanya i que s’identifica amb les seves institucions i els seus símbols, sense que això hagi de suposar posar en dubte la seva catalanitat i el seu catalanisme.
5. El patriotisme no té res a veure amb l’ostentació o identificació amb determinats símbols o horitzons polítics, sinó que s’exerceix mitjançant el compromís cívic, la participació voluntària i desinteressada en projectes col·lectius que cerquin el bé públic. Patriotisme no és identificació mística amb una idea de nació, sinó amb l’exercici de la ciutadania activa i el treball per la llibertat i el progrés de la societat.
6. Cal recordar que Catalunya s’autodetermina en cada elecció al seu Parlament, on hi són majoritàries les opcions autonomistes o federalistes, i que no hi ha cap impediment per defensar tesis independentistes des de les institucions.
7. Demanem als partits polítics i als mitjans de comunicació que no facin una anàlisi cojuntural de la consulta i que, donat que ens trobem en un any electoral, no barregin les consultes amb temes com l’Estatut o la pròpia campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya.
8. Finalment, demanem que es vegi les consultes ciutadanes, siguin les que siguin, com un exercici legítim de la ciutadania a expressar lliurement, democràticament i pacíficament la seva opinió i els seus legítims anhels.

Nota de premsa completa