Demanem un major protagonisme de la gent jove als mitjans de comunicació

Casals de Joves de Catalunya, Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya  demanem un major protagonisme de la gent jove als mitjans de comunicació

El CAC va fer públic recentment un informe en el qual s’analitzava el tractament que els informatius de les televisions feien sobre la gent jove. En concret es va analitzar, durant el darrer trimestre de 2009 el tracte que la gent jove rebia als informatius de TV3, el 3/24, TVE Catalunya, 8tv, BTV i Maresme Digital TV.

Les dades extretes d’aquest informe són prou eloqüents, i se’n poden extreure diverses conclusions:

  1. Hi ha una evident descompensació entre el pes demogràfic real de la gent jove de Catalunya i la seva aparició als informatius de televisió. Mentre que la gent jove suposa un 18,7% de la població a Catalunya, la seva aparició als informatius es redueix a un 3,9% del temps de paraula total, i a un 2,1% del temps total de notícia.
  2. El tipus d’aparició de la gent jove als informatius televisius contribueix a l’estigmatització, al foment dels estereotips negatius i a l’homogeneïtzació del jovent. La majoria d’aparicions de gent jove als informatius es produeix en notícies negatives, vinculades amb conflictes socials i processos judicials i policials, i que tracten la joventut com un conjunt homogeni sense diferenciacions.
  3. S’observa un cert paternalisme i molt poc protagonisme de la gent jove fins i tot en aquelles notícies que fan referència a qüestions relacionades amb la joventut. La dada que diu que el 65% dels actors presents en les informacions relatives a gent jove són persones no joves, així ho demostra.

Des d’Esplac, Acció Escolta de Catalunya i Casals de Joves de Catalunya, volem aprofitar la commemoració del Dia Internacional de la Joventut per a demanar als mitjans de comunicació:

1- Major protagonisme de la gent jove als mitjans de comunicació, per una banda equiparant la presència del jovent al seu pes demogràfic real i, per l’altra, potenciant els espais de informatius creats i pensats per gent jove i per entitats juvenils.

2- Que s’eviti la generalització dels estereotips respecte la gent jove ja que aquests, l’únic que aconsegueixen és estigmatitzar i, fins i tot, criminalitzar el jovent, falsejant la realitat.

3- Que, alhora que informen sobre notícies relacionades amb la gent jove, informin també sobre els problemes estructurals que afecten específicament al jovent. En moltes ocasions les actituds incíviques o, fins i tot, delictives, tenen els seus orígens en dèficits estructurals que pateix la gent jove (manca de formació, ocupació, habitatge, etc.).

4- Les dades (us en detallem algunes a sota) demostren que la gent jove té el mateix grau d’implicació social, de sensibilització política i de participació, que la gent no jove. Per això demanem als mitjans de comunicació que es facin ressò d’aquesta realitat, i que reconeguin i destaquin el paper de la gent jove associada en el foment d’una societat més justa, estructurada i cohesionada. En definitiva, que reconeguin el paper positiu que també la gent jove pot jugar, i juga, en el progrés de la nostra societat.


Dades generals d’interès:

Percentatge de població jove a Catalunya: 18,7%

Dades de l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya: 24 Casals i Grups de Joves, 761 joves socis i sòcies, que mouen 1.700 joves.

Participació en actes de protesta política: De 15 – 19 anys: 48,1% – De 20 – 24 anys: 59,4% -De 25 – 29 anys: 53,3% -Total: 54%

Interès per la política:Joves de 18 – 29 anys: 50,5% -Més grans de 29 anys: 52,1%

Associacionisme: De 15 – 19 anys: 35,9% -De 20 – 24 anys: 30,1% -De 25 – 29 anys: 31,3% -Total: 32%

Titulats amb estudis postobligatoris: Joves de 25 – 29 anys: 63,5% – Més grans de 29 anys: 42,1%

Pràctica d’activitats artístiques o artesanals: Joves de 15 – 29 anys: 90,3% – Més grans de 29 anys: 81%

Algunes dades de l’informe del CAC:

  • El temps de paraula (intervencions) de les persones joves representa el 3,9% del temps de paraula total.
  • Les intervencions dels actors joves es produeixen majoritàriament (66,2%) en ítems informatius no relacionats amb la gent jove.
  • El temps de notícia global relacionada amb la gent jove representa el 2,1% del temps de notícia total.
  • Els temes informatius amb presència de gent jove que més temps van ocupar en el període analitzat van ser: immigració de les persones joves, accidents de trànsit amb persones joves implicades, operació policial contra l’organització juvenil abertzale Segi.
  • El 24,4% de notícies relacionades amb la gent jove van ser abordades des de la perspectiva policial – judicial.
  • Els actors que intervenen en les informacions relacionades amb les persones joves són, majoritàriament, persones no joves (65,1%).